2022-06-29 08:09Nyheter

Unik produktidentifiering

QR-kod och mobiltelefon med info om produkten

Maskinläsbar, global och unik produktidentifiering är på väg med ny standard.

Projektet, som nu går in i sin slutfas, ska ge en standard för en identifiering som samtidigt utgör en länk till digital information om produkten. Identifieringslänken anbringas på produktens märkskylt som en QR-kod eller en tagg för elektronisk avläsning. Den standardiserade länken ska vara tillräcklig för att tillverkare och användare ska kunna finna och utbyta all information om en fysisk produkt som de behöver under hela dess livscykel.

Bakgrunden till projektet IEC 61406 är förstås att industrin världen över varje år köper in hundratals miljoner tekniska produkter för nya produktionsanläggningar och för underhåll av dem som redan finns. Med hjälp av den kommande standarden kan dessa fysiska föremål enkelt och entydigt identifieras med hjälp av en standardiserad identifieringslänk (IL). Därmed kan all information som rör det fysiska objektet identifieras i olika IT-system och sedan anropas, redigeras och sparas vid behov, från lagring och hämtning av produkten till montering, underhåll, inspektion, reparation och demontering.

Elektronisk märkskylt

Tillverkaren kan i sin tur länka ritningar, bruksanvisningar, reservdelslistor och annan information till denna IL i sina system. Användare kan göra detsamma med sin information i sina system. Informationslänken gör det därför också enkelt att komma åt och att underhålla information i det fysiska objektets digitala tvilling.

Projektet är på gång i IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden. Genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC kommer den sannolikt även att bli europeisk standard och genom SEK Svensk Elstandard även fastställas som svensk.

Hur produktens märkskylt ska vara utformad för att ha med identifieringslänken arbetar man med i ett anslutande projekt i samma tekniska kommitté, IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation. Projektet, IEC 63365, handlar om den fysiska märkskylten och ska standardisera elektroniskt läsbara alternativ (t ex QR-kod, RFID) till konventionell klartextmärkning på produktens typskylt eller förpackning.  

Digital representation

Projektet IEC 61406 har förstås också en koppling till det stora och uppmärksammade projektet ”Asset Administration Shell” (AAS) som också drivs i IEC TC 65. Det ska standardisera hur produktinformation samlas i en digital representation. Det ska göra det möjligt för system eller applikationer att utbyta information om tillgången och att använda den på ett tillförlitligt och säkert sätt. Läs mer om det här.

Representanter från svensk forskning och industri deltar i arbetet i IEC TC 65 genom motsvarande kommitté SEK TK 65 inom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. IEC TC 65 har ett brett arbetsområde och några kända standarder därifrån är IEC 61508 och IEC 61511 om säkerhetskritiska system (”SIL-standarderna”), PLC-standarden IEC 61131 och IEC 62264 om integrering av processtyrning och affärssystem (”MES”). Genom SEK Svensk Elstandard blir de även svensk standard. Läs mer om SEK e-Standard som gör det enkelt att ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Man kan även abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard