2017-08-02 15:59Nyheter

Upp till 100 W över USB – USB Power Delivery är nu internationell och svensk standard.

null

USB Power Delivery är nu internationell och svensk standard.

För enheter som kommunicerar på tråd finns som tidigare möjligheten att använda samma kabel både för matning och signaler. En alltmer intressant möjlighet är att använda USB-kontakten och det gränssnitt som den erbjuder. Med konceptet USB Power Delivery, USB PD, som beskrivs i IEC 62680-1-2, är det inte bara möjligt att öka strömmen, utan den kan också styras att flyta i den ena eller den andra riktningen. Det är också möjligt att begränsa strömmen, så att en enhet inte drar mer ström än vad som krävs för en given tillämpning.

Utrustningar med USB PD som ansluts till varandra fungerar först enligt den vanliga USB-standarden, för att sedan förhandla enligt USB-PD standarden och bestämma vem som ska ge ström och vem som ska ta emot, och hur mycket. Rollerna kan sedan växla, om enheterna tycker att det behövs. Det öppnar också för att styra enheter i ett lokalt nät så att det sammanlagda effektuttaget hålls nere.

USB Power Delivery Specification Revision 3.0 V.1.0. har nu antagits som internationell standard inom IEC. Den har också antagits som europeisk standard, EN, i CENELEC och fastställts som svensk standard SS-EN 62680-1-2 av SEK Svensk Elstandard.

Se preview här på SS-EN 62680-1-2, Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) – Del 1-2: Gemensamma komponenter – Specifikation för strömförsörjning (USB PD).

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson