2014-11-25 17:21Nyheter

Utrustning för smarta elnät

null

SS-EN 61850-3 för elektronikutrustning för placering i ställverk och liknande nu i ny utgåva.

I standardserien IEC 61850 som behandlar kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation finns också en del som ställer krav på själva utrustningen. Den andra, reviderade utgåvan av den delen har just fastställts som svensk standard SS-EN 61850-3.

Omgivningsförhållandena i kraftstationer och ställverk är lite speciella, med större elektromagnetiska störningar än på många andra platser. I den nya utgåvan har dessa fordringar uppdaterats, så att de stämmer överens med motsvarande fordringar i standarder för andra, liknande produkter, t ex för mätande reläer och skyddsutrustning.

I den nya SS-EN 61850-3 finns nu också säkerhetsfordringar – elsäkerhet och liknande – som är baserade på motsvarande i SS-EN 60255-27 för mätande reläer och reläskydd. EMC-fordringarna har utökats och justerats, så att de stämmer överens med vad som gäller för reläskyddsutrustning och med vad som anges i den tekniska specifikationen IEC 61000-6-5, om immunitet hos kraftstationer och ställverk. Den är f ö under omarbetning och den nya utgåvan är planerad att bli både internationell och europeisk standard – och därmed också bli fastställd svensk standard.

SS-EN 61850-3, Kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation - Del 3: Allmänna fordringar.

Funktionen ”Preview” ger direkt tillgång till de inledande avsnitt som visar omfattning och ändamål för alla standarder från SEK Svensk Elstandard.

Standarderna för kraftföretagsautomation tas fram inom IEC TC 57 där SEK TK 57 är den svenska referensgruppen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström