2016-11-30 13:12Nyheter

Utveckling av IoT

null

Lösning för större säkerhet i sakernas internet diskuteras i ny rapport.

Nästa stora steg i utvecklingen av sakernas internet – internet of things – utvecklingen av smarta och säkra IoT-plattformar diskuteras i en ny rapport från IEC, ”IoT 2020: Smart and secure IoT platform”. IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik och rapporten har tagits fram i en grupp med experter från olika länder, företag och organisationer.

Rapporten ger en översikt över dagens förhållanden, beskriver några användningsfall, use-cases, diskuterar framtida tekniker för smarta och säkra IoT-platformar och presenterar ett framtida ekosystem för IoT-standardisering.

Skriften ”IoT 2020: Smart and secure IoT platform” kan laddas hem från IEC här. Enstaka exemplar kan beställas från SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC och som organiserar svenska företags och myndigheters medverkan i arbetet med att skriva internationella och europeiska standarder på elområdet. Läs mer på SEKs hemsida, www.elstandard.se , och mejla oss på sek@elstandard.se

I en annan rapport, ”Internet of things: wireless sensor networks”, som kom förra året diskuteras olika applikationer med nätverk av sensorer för olika tillämpningar. Den rapporten, som är ett samarbete mellan IEC och NIST i USA, kan beställas på samma sätt.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson