2021-06-01 15:27Nyheter

Vaccintransport kräver säker utrustning

null

Coronapandemin har också visat hur viktigt det är med effektiv och pålitlig kylutrustning för att förvara och transportera vaccin som kräver låga temperaturer. Vissa vacciner måste förvaras kallare än -70°. Det är alltså inte vanliga frysskåp det handlar om.

Bland annat ställs andra krav på det köldmedium som används, som också kan vara mer brandfarligt än i en vanlig frys. Elsäkerheten måste också vara hög. Därför finns det en särskild säkerhetsstandard för sådana frysar för vaccin, andra läkemedel och annat som behöver hållas särskilt kallt. Eftersom den är en IEC-standard används den i länder världen över. Den är också kopplad till ett globalt certifieringssystem kallat IECEE, som gör att en provning av säkerheten med godkännande i ett land också kan gälla i andra länder.

 

Standarden, med beteckningen IEC 61010-2-011, är fastställd i Sverige som SS‑EN 61010‑2‑011. Genom europeiskt samarbete inom organisationen CENELEC är den även europeisk standard, EN. Därför är den införd i 34 europeiska länder utan någon nationell ändring – alltså även i t ex Norge och Nordmakedonien. Se preview här på de inledande avsnitten av SS-EN 61010-2-011.

 

I standardserien IEC 61010 finns olika delar med säkerhetsfordringar på olika slags utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål. Dit hör t ex laboratoriecentrifuger och automatisk analysutrustning, men också styr- och reglerutrustning, som PLC-utrustning och I/O-enheter (se preview här på den delen, SS-EN-IEC 61010-2-201). Den ska, liksom de övriga särskilda delarna användas tillsammans med den allmänna delen SS-EN 61010-1 (se preview här).

 

Det pågår en uppdatering av standarden för laboratoriekylar, eftersom flera länder håller på att införa nya krav på brännbara kylmedier. Det sker i internationellt samarbete inom IEC, som är en av de äldsta internationella organisationerna som finns och där SEK Svensk Elstandard sedan 1907 är den svenska medlemmen. Fler svenska företag som arbetar med sådana här produkter är välkomna att delta i arbetet, för att påverka resultatet eller bara för att hålla sig informerade. Det sker i den tekniska kommittén SEK TK 66.

 

Några andra aktuella områden inom IEC, CENELEC och SEK Svensk Elstandard är t ex medicinteknik, välfärdsteknik och industriautomation. Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh