2019-05-02 07:21Nyheter

Vad krävs för Industri 4.0?

null

Det tyska näringsdepartementet tillsammans med industriorganisationen ZVEI gör ett försök att bena ut vilka krav man måste ställa på utrustning – också system och anläggningar – för att man ska kunna säga att de är framtidssäkra.

I skriften ”Which criteria do Industrie 4.0 products need to fulfil?” tar det tyska näringsdepartementet ett intressant grepp, tillsammans med industriorganisationen ZVEI. De gör ett försök att bena ut vilka krav man måste ställa på utrustning – också system och anläggningar – för att man ska kunna säga att de är framtidssäkra, eller lämpade för det som tyskarna kallar Industrie 4.0. Smart industri säger andra.

Dels listar och motiverar man olika krav och villkor – idag, om fem år och om tio år – och dels ger man exempel där man tillämpar kraven på några produkter, t ex en skruvdragare från Bosch och ett programvarupaket från ABB. Ladda ner rapporten (på engelska) här.

För att visa vad som krävs för att produkterna ska fungera i sammanhanget Industri 4.0 utgår tyskarna till stor del utgår från internationella standarder som finns idag, eller där utveckling pågår. En vinkling som kanske känns ovanlig ur ett svenskt perspektiv, flera av standarderna är inte heller så kända här.

Förutom den internationella arkitekturmodellen för smart industri, RAMI 4.0, nämns alltså några standarder som finns idag. Till att börja med krävs en gemensam grammatik och ett gemensamt uttryckssätt så att komponenter, maskiner, anläggningar och IT-system ska förstå varandra. Rapporten pekar i första hand på IEC 61360 (i Sverige SS-EN 61360), som har en koppling till eCl@ass och den öppna databasen IEC CDD.

Principerna för dataelement och klassificering i IEC 61360 har också antagits i ISO 13584 (svensk standard SS-ISO 13584 för artikelbibliotek för industriautomation) och används som grund för andra standarder, till exempel IEC 61987 för data i kataloger för utrustning för industriell processtyrning (svensk standard SS-EN 61987). Den tyska rapporten nämner både ISO 13584 och IEC 61987. För datautbyte i industrianläggningar nämns AutomationML som ett eventuellt alternativ (IEC 62714, svensk standard SS-EN 62714).

Vad gäller IT-säkerhet konstateras inte oväntat att IEC 62443 kommer att spela en nyckelroll. För informationsmodell och kommunikation mellan system nämns OPC-UA (IEC 62541, svensk standard
SS-EN 62541). Det pågående arbetet med en standard för digital beskrivning av produktionsanläggningar ”digital tvilling”, IEC 62832, nämns som viktigt på sikt. Arkitekturmodellen RAMI 4.0 som bär upp det hela beskrivs i den tekniska rapporten SEK TR 63088 från
SEK Svensk Elstandard.

Skriften är ett intressant försök att driva på ”industrins digitalisering” genom att dels förklara och formulera villkor och dels förankra dem genom att hänvisa till etablerade standarder. Standarder som industrin enats i internationellt arbete, organiserat inom IEC – sedan 1906 den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik.

I IEC kan svensk industri, svenska högskolor, myndigheter och organisationer delta och bidra genom SEK Svensk Elstandard. Inom smart industri och industriell processtyrning sker det mesta arbetet inom IEC TC 65, där SEK TK 65 Industriell processtyrning samlar de svenska deltagarna. Andra kända standarder från IEC TC 65 är IEC 61131 och ”SIL-standarden”
IEC 61508.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström