2015-05-20 14:49Nyheter

Vägledning för grundorsaksanalys

null

Det är först när man funnit orsakerna, som man kan genomföra en förbättring.

Grundorsaksanalys (root cause analysis, RCA) är en känd systematisk process för att analysera och finna orsakerna till något som inträffat, t ex ett haveri, eller till ett förhållande som man vill ändra på, så som en hög kassation. Kännedom om orsakerna kan sedan leda till förändringar som ger förbättringar i framtiden. För att genomföra analysen finns flera olika metoder, t ex felträdsanalys eller Ishikawadiagram.

Den nu fastställda grundorsaksanalysstandarden, SS-EN 62740 från SEK Svensk Elstandard, beskriver de grundläggande principerna och de olika stegen i processen. Dessutom förklaras de vanligaste metoderna, så att det ska vara lättare att välja den som passar bäst.

Standarden ger en överblick och sammanfattning av grundorsaksanalys och kan användas i många situationer och i olika branscher. Den är framtagen inom den tekniska kommittén IEC TC 56, som arbetar med internationella tillförlitlighetsstandarder för tillämpning inom alla teknikområden. Det är alltså en internationell standard från IEC, som genom samarbetet inom CENELEC har antagits som europeisk standard och som nu också SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard.

Läs här om IEC TC 56 (på engelska). De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska tillförlitlighetstandarder är med i SEK TK 56. Läs mer om den här.

Se preview här på SS-EN 62740, Grundorsaksanalys.

Några andra aktuella tillförlitlighetsstandarder presenteras här.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk