2020-03-04 15:17Nyheter

Världens främsta experter till Stockholm i höst

null

I höst samlas världens främsta experter inom elektroteknisk standardisering i Stockholm för IEC General Meeting 2020. Värd är SEK Svensk Elstandard som hoppas att mötet leder till internationella samarbeten och kunskapsutbyte.

– Runt 40–50 olika tekniska områden ska behandlas och över 350 möten kommer att hållas. Ett av de främsta syftena med IEC General Meeting 2020 är att skapa en unik möjlighet för nätverkande. Vi vill bidra till internationella samarbeten och kunskapsutbyten för att främja svensk handel och export, säger Thomas Korssell, vd SEK Svensk Elstandard. 

Världens främsta experter till Stockholm i höst from SEK Svensk Elstandard on Vimeo.

Under dagarna i oktober kommer cirka 50 tekniska kommittéer att samlas och många världsledande företag kommer att vara på plats. Av de hundratals möten som anordnas, ska flera handla om energiomställningen, batterier, säkerhet och miljöfrågor.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson