2014-06-27 10:12Nyheter

Vilken såg dammar det mest kring?

null

För att kunna jämföra hur mycket det dammar kring olika elverktyg behövs en metod för att mäta dammet.

Tre förslag till standardiserade metoder för hur man mäter damm kring elverktyg är nu ute på remiss från SEK Svensk Elstandard. Sådana behövs för att man ska kunna bedöma och begränsa dammet som virvlar upp runt cirkelsågar och borrmaskiner och liknande. Förslagen ska kunna användas både för verktyg med och utan dammuppsamling.

De förslagna mätmetoderna är tänkta att användas som grund när tillverkarna deklarerar dammalstring, för jämförelse mellan olika verktyg och vid bedömning av dammförekomst på arbetsplatser. Metoden ansluter till standarden EN 1039-9 för beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen.

De förslag till europeisk standard som nu är ute på remiss till den 5 augusti är:
prEN 50632-1, Electric motor-operated tools - Dust measurement Procedure - Part 1: General requirement
prEN 50632-2-1, Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
prEN 50632-2-22, Electric motor-operated electric tools - Dust measurement procedure - Part 2-22: Particular requirements for cut-off machines

Förslagen kan utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard.

Arbetet sker i den tekniska kommittén TC 116 i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC och svenska intressenter, t ex Arbetsmiljöverket och Intertek Semko, deltar genom motsvarande SEK TK 116. Det mesta av arbetet sker inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC men en del projekt drivs lokalt i Europa.

 

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson