2019-11-20 08:27Nyheter

Vindkraft – data för tillgänglighet och produktion

null

En gemensam grund för hur man bedömer en vindturbins tillgänglighet – driftsäkerheten – beskrivs nu i en standard.

Ägare, nätägare, tillverkare, försäkringsbolag, myndigheter – det är flera som är intresserade av data om när och hur mycket vindkraftverket producerar och om orsaken till förekommande stillestånd. Typiskt finns det ett yttre behov som fokuserar på elproduktionen och ett inre med fokus på underhåll och förvaltning av tillgångarna.

I den nya standarden SS-EN IEC 61400-26-1 beskrivs en informationsmodell som ger en grund för detta. Från den ska man kunna hämta tidsbaserade och produktionsbaserade tillgänglighetsindikatorer. Syftet är att ge standardiserade mätetal som kan användas vid beräkning och rapportering av tillgängligheten i enlighet med behoven hos olika användare.

Standarden är tänkt att både kunna användas för enstaka vindturbiner och för hela vindkraftparker, se preview här. Hur informationen hämtas in, hur produktionen uppskattas och hur man bestämmer anläggningens prestanda beskrivs i IEC 61400‑12‑1 och IEC 61400-12-2.

Standarden har tagits fram i internationellt samarbete. Det har skett i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Där deltar intresserade svenska företag och organisationer genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC – sedan 1907.

Bland de många projekten i IEC TC 88 kan nämnas det som handlar om ”through life management and life extension of wind power assets”, se något om det här. Ett annat gäller märkning och varningsljus.

Standarderna från IEC TC 88 blir också svensk standard. Nyligen fastställdes SS‑EN IEC 61400‑24 om åskskydd för vindkraftverk. Den som inte deltar i arbetet kan hålla sig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström