2017-01-09 15:39Nyheter

Vindkraft – Förslag till reviderad vindkraftsstandard nu på remiss.

null

För konstruktion och provning av vindkraftverk är det den internationella standarden IEC 61400 som gäller och nu pågår en översyn av standardens första del, IEC 61400-1, med allmänna konstruktionsfordringar.

Det har gått mer än tio år sedan den förra utgåvan. Även om den fick ett tillägg efter fem år, är det många ändringar och tillägg som föreslås nu. Bland de större märks nya avsnitt om kallt klimat och nedisning och en ny bilaga som behandlar mellanstora turbiner, sådana med en svept yta mellan 200 m2 och 1000 m2. Flera av beräkningarna har setts över och uppdaterats, bland annat föreslås införande av Weibullfördelning av standardavvikelsen för turbulensen.

Förslaget är ute på remiss till den 7 februari 2017, under beteckningen 88/605/CDV (IEC 61400-1), och kan utan kostnad beställas här.

Du kan också läsa och kommentera remissen direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan. Läs mer om kommentering direkt på nätet här.

Genom det europeiska samarbetet i CENELEC antas internationella standarder från IEC i de flesta fall också som europeisk standard, likadana i 34 länder. De fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard och förslaget i remissen förväntas så småningom bli den tredje utgåvan av SS-EN 61400-1.

Ett sätt att hålla sig uppdaterad om nya eller reviderade standarder på elområdet, är att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard, det är enkelt, se här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson