2017-10-26 11:17Pressmeddelande

And the award goes to…

null

Suveräna kodningen får en Emmy

IEC, ISO och ITU-T får sin andra Emmy för en internationell standard. En Emmy, TV-världens motsvarighet till Oscar, har i år gått till den grupp som tagit fram den metod för kodning av video som går under namnet High Efficiency Video Coding, HEVC.

Gruppen som samlat experter från hela världen har varit ett gemensamt projekt mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC och FN-organet ITU-T. Det är andra gången som IEC, ISO och ITU tillsammans får en Emmy för resultat av det gemensamma arbetet med att utveckla metoder för videokodning.

HVEC, utgiven som internationell standard ISO/IEC 23008-2 och av ITU som ITU-T H.265 behöver bara halva den bandbredd som krävdes för den tidigare MPEG-4.

– ITU, ISO och IEC ger den tekniska bas för de anmärkningsvärda innovationer som vi ser inom video, säger generalsekreteraren för ITU, Houlin Zhao. Läs mer här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson