2018-10-03 09:01Pressmeddelande

Bara kvinnor i toppen

Stina Wallström, styrelseordförande SEK Svensk Elstandard

- Omge dig med folk som uppmuntrar och inspirerar dig, säger Stina Wallström. 

Hon är ny styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard, av regeringen utsedd som nationell standardiseringsorganisation och sedan 1907 den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Båda organisationerna är verksamma inom elektroteknik och elektronik och IEC, som har medlemmar i 86 länder, uppmärksammar nu den nya ordföranden i Sverige.

Läs hela intervjun med Stina Wallström (på engelska) här.

Det kan tilläggas att styrelsens vice ordförande är Elisabet Falemo, GD på Elsäkerhetsverket. Fullmäktigeordförande i SEK Svensk Elstandard – som är en förening – är professor Lina Bertling Tjernberg från KTH och vice ordförande Kristina Loboda från Kommerskollegium. Bara kvinnor bakom klubban i SEK alltså! Läs mer om SEK Svensk Elstandard på elstandard.se.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh