2017-11-29 13:36Pressmeddelande

Bättre strålbehandling

null

En ny, reviderad utgåva av standarden för säkerhet och väsentliga egenskaper hos acceleratorer för strålbehandling är ute på remiss till den 22 december 2017.

Förslaget, som har beteckningen 62C/700/CDV kan beställas här från SEK Svensk Elstandard. Där kan du också via en länk kommentera förslaget direkt på nätet. Den nya utgåvan ska inkludera datorstyrning och möjlighet till adaptiv strålbehandling.

Det är den internationella standarden IEC 60601-2-1 som revideras. IEC är den internationella standardiseringsorganisationen för el och elektronik och internationella standarder från IEC antas också som nationella standarder i många länder. I Europa antas de gemensamt som europeisk standard, EN, och de fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907. En annan ny medicinteknisk standard från IEC, IEC 82304-1 om hälsoappar, kan du läsa mer om här


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson