2022-09-12 08:56Pressmeddelande

Cybersäkerhet och funktionssäkerhet

Illustration of security environment

Ett nytt projekt ska knyta ihop olika säkerhetsaspekter i processindustrin.

För system i industri och teknisk infrastruktur är cybersäkerhet (OT-säkerhet) en viktig fråga, liksom förmågan att upprätthålla säkerhetskritiska funktioner, ofta kallat funktionssäkerhet. Det är två olika frågor som påverkar varandra och som delvis sammanfaller. Det finns internationella standarder på båda områdena, IEC 61508/61511 respektive IEC 62443. Från IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden, finns också ett dokument, IEC TR 63069, som belyser sambandet mellan de båda frågorna.

Eftersom det dokumentet, IEC TR 63069, är en teknisk rapport, är det bara rent informativt och förklarande, se preview på de inledande avsnitten här. Från japanskt håll har man därför föreslagit att konvertera IEC TR 63069 till en teknisk specifikation IEC TS 63069, ett förstadium till en ”riktig” internationell standard.

Kan bli standard

Meningen är att de vägledande principerna som presenteras i IEC TR 63069 ska utvecklas och specificeras närmare för att ge fordringar och rekommendationer för en samlad tillämpning av de båda standarderna IEC 61508 och IEC 62443. Den planerade specifikationen ska även ge ytterligare information för riskhantering, inklusive riskbedömning, under systemets livscykel.

Förslaget har lagts i den tekniska kommittén IEC TC 65, där den svenska spegelkommittén är SEK TK 65, Industriell processtyrning. Därifrån kommer också de internationella standarderna IEC 61508 och IEC 61511 för säkerhetskritiska system och IEC 62443 för OT-säkerhet, alltså cybersäkerhet för industriell processtyrning och teknisk infrastruktur.

Läs förslaget!

Du kan beställa förslaget till det här projektet, som har beteckningen 65/941/NP här från SEK Svensk Elstandard, fram till 2022-11-04, då SEK ska rösta i IEC om projektet ska startas eller ej och meddela om någon från Sverige aktivt vill engagera sig i projektet. Svensk forskning och industri och svenska myndigheter och andra berörda är med i den internationella standardiseringsorganisationen IEC genom SEK Svensk Elstandard, som inte bara är den svenska medlemmen i IEC utan även den svenska standardiseringsorganisationen inom motsvarande områden.

Några andra aktuella projekt i IEC TC 65 gäller bland annat realtidsnät (TSN) (IEC/IEEE 60802), en standardiserad digital representation, kallad Asset Administration Shell (IEC 63278), och flera nya och reviderade delar av IEC 62443. IEC och SEK välkomnar alla företag, myndigheter och statliga verk, organisationer, högskolor och universitet med intresse för de områden där IEC är verksamt.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard