2015-10-02 07:56Pressmeddelande

Elmässan i Kista – Välkomna till monter M:05!

null

Den 14-15 oktober möter du oss i monter M:05 på Elmässan i Kista.

Ta del av nya Elbasen – din fickguide för enklare elinstallationer, SEK digitala Handböcker, SEK Preview-funktionen, SEK e-Standard och diskutera standarder och SEK Handböcker. Missa inte heller vårt mässerbjudande.

Passa också på att ta del av våra kostnadsfria miniseminarier på mäss-scenen –

”Du har väl koll på senaste elinstallationsstandarden?”
Här presenteras standarden SS 437 01 02 som innefattar sex tidigare ”hang-around”-standarder till Elinstallationsreglerna och en del av de viktigaste förändringarna beskrivs. Det gäller standarderna för grundläggande dimensionering, placering av uttag och anslutningspunkter, utrymmen för el- och kopplingsutrustning samt anslutning till elnätet.

”Solcellsinstallationer – vad säger standarden?”
Seminariet ger en introduktion till de standarder som finns idag och information om det arbete som pågår med att ta fram nya eller uppdaterade standarder för elinstallationer med solceller.

”Elinstallationer i badrum”
I seminariet tar vi det från början och reder ut reglerna när det gäller områden i badrum, placering av elmateriel och kompletterande skyddsutjämning.

För tider besök easyFairs seminarieprogram här.

Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort här.

Välkommen till monter M:05!


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard