2017-02-17 11:25Pressmeddelande

Energilager i elnät

null

De första standarderna är ute på remiss – så kan du kommentera.

Arbete pågår med en standard för hur man beskriver och provar egenskaper hos elektriska energilager, betraktade som komponenter i ett elnät. Med egenskaper menas bland annat energikapacitet, in- och uteffekt och svarstid. Standarden ska inte bry sig om vilken teknik som används i lagret, om det är batterier, svänghjul eller något annat. Däremot klassas energilagren efter typen av tillämpning: Klass A med arbetscykler under en timme, lämpliga för till exempel spänningsreglering, Klass B för belastningsutjämning med längre arbetscykler och Klass C för reservkraft.

Förslaget till internationell standard IEC 62933-2-1, Electric Energy Storage (ESS) Systems – Part 2-1: Unit parameters and testing methods – General specification, är ute på remiss till 13 mars 207. Det har beteckningen 120/95/CDV och kan utan kostnad beställas för granskning och kommentering här. Om du vill kommentera direkt på nätet, kan du göra det via en länk uppe till höger på den sidan.

Med hjälp av den planerade standarden ska det bli lättare att specificera och jämföra olika energilager. Även ett förslag till ordlista för energilager är ute på remiss (2017-03-27) och kan beställas på samma sätt, 120/96/CDV, planerad IEC 62933-1. Andra planerade delar ska bland annat behandla installation och säkerhets- och miljöfrågor.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 120. Svenska specialister är välkomna att delta genom den svenska spegelkommittén SEK TK 120, läs mer här. Planen är att den internationella IEC-standarden ska antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson