2015-06-08 13:41Pressmeddelande

Europeisk standard

null

Internationella standarder framhävs när CENELEC betonar samarbetet med IEC.

Vid sitt senaste årsmöte bekräftade den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC att den har som sitt främsta ändamål att anta internationella standarder från IEC som europeisk standard och att bara utveckla särskilda europeiska standarder i de fall som det inte gått att väcka något intresse i IEC. Både CENELEC och IEC är organisationer för standardisering inom el och elektronik, där svenska företag, högskolor, myndigheter m fl deltar genom SEK Svensk Elstandard.

Mötet hölls i Riga, samtidigt med motsvarande möte i standardiseringsorganisationen CEN. I en öppen del i anslutning till mötena, med temat hur standardisering kan stödja en övergång till en renare och smartare ekonomi, särskilt i byggsektorn, betonades också flera gånger vikten av att i Europa använda och bygga vidare på standarder som man tagit fram och kommit överens om på global nivå inom IEC och ISO.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard