2016-02-18 15:34Pressmeddelande

​Field device integration – FDI – är nu svensk standard!

null

Field device integration – FDI – är nu svensk standard! 

FDI – den teknik som beskrivs i IEC 62769 – har tagits fram som svar på den stora utmaningen inom industriell processtyrning – att integrera och versionshantera fältenheter och delsystem från olika leverantörer.

Idag finns det huvudsakligen två tekniker för integrering av olika enheter, EDDL (IEC 61804) och FDT (IEC 62453). De representerar olika sätt att angripa frågan och överlappar delvis varandra. Olika systemleverantörer har tagit ställning för den ena eller andra tekniken, vilket orsakar problem och kostnader för utrustningsleverantörer och slutanvändare.

Flera stora leverantörer av automationssystem har därför gått samman i projektet FDI, för att få EDDL och FDT att fungera ihop och för att förbättra livscykelhantering och interoperabilitet i de sammansatta systemen. FDI stöder dessutom användningen av den tjänsteorienterade arkitekturen i OPC-UA (IEC 62541).

SS-EN 62769, Integration av fältenheter (FDI), består av flera delar. Den övergripande beskrivningen finns i den första delen, SS-EN 62769-1. Ladda ner preview på de inledande avsnitten här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson