2014-08-27 07:22Pressmeddelande

Generatorhandboken i reviderad utgåva

null

Handboken om anslutning av reservkraft reviderad - SEK Handbok 447

Generatoraggregat – Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat (SEK Handbok 447) har kommit i en uppdaterad utgåva. Den nya utgåvan, som fått beteckningen 1.1, beskriver också anslutning till femledarsystem. Samtidigt har allting om den s k Z-impedansen tagits bort och istället ställs nu krav på den matade anläggningen.

SEK Handbok 447 ger vägledning och svar på frågor som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat upp till ca 50 kVA, för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.

Handboken, som finns i både pappers- och nedladdningsbart format (pdf), är utgiven av SEK Svensk Elstandard, som också gett ut Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) och flera andra handböcker inom elområdet.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström