2011-03-16 08:43Pressmeddelande

Hängkablar för mellanspänning

null

SEK Handbok 443 ger råd om vad man bör tänka på vid upphängning av kabel mellan stolpar.

Nu kommer en sammanställning över de standarder som kan vara aktuella då men arbetar med hängkablar för mellanspänning i SEK Handbok 443 – Hängkablar för mellanspänning – Provning av kabel, upphängningsdon och system.

Handboken beskriver kort några olika alternativ, hur dessa kan provas och vad man specifikt bör tänka på då man hänger upp en kabel mellan stolpar.

Innehållet kan de se här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard