2014-02-14 10:16Pressmeddelande

Hitta rätt standard för det smarta elnätet

null

Hitta rätt standard för det smarta elnätet med nytt hjälpmedel från IEC.

De smartare elnät som växer fram runt om i världen kräver nya eller omarbetade standarder och andra tekniska regler för att fungera. Smarta elnät är inte något entydigt begrepp med tydliga gränser, varken utåt eller mellan olika delområden. Ett försök till beskrivning med hjälp av en karta är ”Smart grids standards mapping tool” från IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet.

Med detta hjälpmedel får man en uppfattning om vilka teknikområden som på det stora hela omfattas av begreppet ”smarta elnät” och hur de hänger ihop. Naturligtvis kan man också se vilka standarder och specifikationer från IEC som är aktuella för de olika områdena. Generöst nog visas också standarder från några andra organisationer, främst från IEEE och IETF.

Det finns två olika vyer i det här hjälpmedlet. Dels översiktskartan ”architecural view”, dels en ”mapping view” där de olika områdena i stället visas på en lista som kan användas för att plocka fram de olika standarderna. Där kan man också se om en viss standard används inom flera områden.

Genom ett europeiskt samarbete, CENELEC, antas de flesta internationella standarderna från IEC också som europeisk standard, EN, och de fastställs därefter som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard. SEK är också är den svenska medlemmen i IEC och genom SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer kan svenska företag och organisationer vara med i arbetet med nya IEC-standarder, t ex för smarta elnät.

Serien IEC 61850 (SS-EN 61850) för automation i distributionsnätet är kanske den mest kända, tillsammans med fjärrstyrningsstandarden IEC 60870 (SS-EN 60870). Mer information om standarderna tillsammans med preview finner du på elstandard.se.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell