2015-04-09 14:50Pressmeddelande

Hushållsapparater för alla!

null

Ett förslag till arbete med en ny standard som ska göra hushållsapparater tillgängliga för fler finns nu hos IEC.

Inom internationell standardisering arbetas det med att ta fram underlag som ska visa på hur hushållsapparater kan utformas för att så många som möjligt ska kunna hantera dem utan svårighet.

Reglage – som knappar och rattar – handtag och liknande är en sorts gränssnitt mellan människan och hushållsapparaten. Nu föreslås ett nytt projekt, att i en standard beskriva mått och andra egenskaper som är lämpliga, så att de här gränssnitten kan fungera för så många som möjligt. Det kan gälla storlek, form, vilken kraft som behövs och annat som kan påverka användningen och kanske innebära hinder för personer med någon funktionsnedsättning. I förslaget är det också tänkt att beskriva tillhörande mätmetoder och hur man kontrollerar resultatet.

Ett pilotprojekt har varit den tekniska specifikationen IEC 62835, som nu är slutfört. Man har där valt ut en av de enklaste hushållsapparaterna – brödrosten – och använt den för att hitta och beskriva olika metoder och mätningar som kan användas för att öka tillgängligheten. I det projektet har man tittat på en särskild produktgrupp. I det nya förslaget tänker man göra tvärtom och istället behandla reglage, handtag, luckor och liknande – oberoende av om de sitter på brödrostar, dammsugare eller tvättmaskiner.

Liksom den nämnda IEC 62835 bygger förslaget på vägledningen i ISO/IEC Guide 71 och på ergonomiska data i den tekniska rapporten ISO 22411.

Förslaget (kallat 59/633/NP) att starta projektet är ute för röstning inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, till den 15 maj 2015 och kan beställas från SEK Svensk Elstandard.

Svenska företag, myndigheter och organisationer kan delta i arbetet genom den svenska spegelkommittén SEK TK 59, som finns inom SEK Svensk Elstandard. Motsvarande IEC-kommitté startades en gång på initiativ av SEK och dåvarande Hemmens forskningsinstitut, det som sedan blev grunden till Konsumentverket. Läs mer här. Säkerhetsaspekterna behandlas i SEK TK 61. Genom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907, blir de flesta IEC-standarderna också fastställda som svensk standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson