2020-03-27 17:14Pressmeddelande

IEC General Meeting 2020 i Stockholm ställs in med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

null

Det är med sorg som styrelsen för SEK Svensk Elstandard, i samråd med IEC, har tagit det tunga beslutet att helt ställa in den internationella konferensen IEC General Meeting 2020, planerad att hållas 28 september till 9 oktober i Stockholm.

IEC General Meeting 2020 in Stockholm 28 september – 9 october is cancelled due to the global uncertain health emergency of the coronavirus covid-19. For further details, please see the AC/11/2020 issued by the IEC.

IEC - International Electrotechnical Commission - är en global organisation med uppdrag att skapa världsstandard på det elektrotekniska området. Nära 90 länder deltar i arbetet och IEC General Meeting är den årliga stora mötesplatsen för de tusentals experter som utgör organisationens kärna.

Med hänsyn taget till att IEC General Meeting samlar så många experter från olika länder är det inte försvarbart att anordna konferensen i Stockholm år 2020. Ingen kan i dag säkert säga hur den pandemi vi nu upplever kommer att påverka våra liv och vårt samhälle i september, men att låta drygt 2 000 deltagare från hela världen mötas i Stockholm så snart efter sommaren är en risk vi inte kan ta.

IEC kommer, i samarbete med SEK, framöver att kontakta samtliga tekniska kommittéer som skulle ha deltagit på årsmötet och på bästa sätt, för respektive kommitté, försöka lösa den uppkomna situationen med inställda fysiska möten.

SEKs styrelse ber om allas förståelse för det beslut som tagits i en svår situation där deltagarnas hälsa och välbefinnande har satts i första rummet. Vi hänvisar också till IECs officiella framställan i dokument AC/11/2020 om att ställa in IEC GM 2020.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta SEK Kansli, SEK@elstandard.se, 08 444 14 00.

Med vänlig hälsning

Stina Wallström
Styrelseordförande SEK Svensk Elstandard

Swedish national committee of IEC


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson