2019-04-08 16:06Pressmeddelande

IT-säkerhet i elnät

null

Förslag till ny del av den internationella standarden för IT-säkerhet i elnät på remiss.

I standardförslaget beskrivs rollbaserat tillträde till styrningen i elnät. Principen är att mänskliga användare, automatiska system och mjukvaruapplikationer tilldelas specifika roller som bara ges tillträde till de resurser som de behöver för sin roll – och inte mer. Åtkomst kan ske på plats eller genom olika slag av fjärranslutning.

Förslaget till IEC 62351-8 är en utveckling av en tidigare teknisk specifikation från 2011 med samma nummer och det rekommenderas att den används tillsammans med övervakning enligt IEC 62351-7 (i Sverige SS-EN 62351-7) eller loggar enligt kommande IEC 62351-14.

Förslaget är ute på remiss och kan, med beteckningen 57/2069/CDV, beställas t o m 2019-05-27. Det är också möjligt att läsa och kommentera förslaget direkt på nätet, via en länk från den sidan. Publikationsserien IEC 62351 behandlar informationssäkerhet för styrsystem inom kraftområdet, främst vid användning av olika kommunikationsprotokoll som tagits fram i IEC TC 57, den tekniska kommitté inom IEC som utvecklar standarder på området.

Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Genom den tekniska kommittén SEK TK 57 erbjuder SEK svenska företag, högskolor och myndigheter möjligheten att tillsammans med andra medverka i arbetet med IEC 62351 och andra standarder för styrning och informationsutbyte i kraftsystem.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström