2017-05-04 10:56Pressmeddelande

Laddning av elfordon

null

Standard för laddstolpar och anslutningar i småbåtshamnar på remiss.

Säkerhetsfordringar på laddstationer för elbilar och för utrustning för elanslutning av husvagnar, fritidsbåtar med mera finns idag i en teknisk specifikation från IEC, IEC 61439-7. Den har dock betraktats som en tillfällig lösning i väntan på en mer genomarbetad version och har inte antagits som europeisk standard.

Nu är en ny version på gång och den är ute på remiss med senaste svarsdatum till SEK Svensk Elstandard den 26 juni 2017. Förslaget har beteckningen 121B/58/CDV och kan beställas utan kostnad. Den som vill kan läsa och kommentera direkt på nätet. Det nya förslaget, med den engelska titeln ”Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations” planeras också bli europeisk standard, alltså likadan i 34 europeiska länder, för att fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Elsäkerhetsfordringar på själva laddningen och anslutningen till bilen beskrivs, för vanlig konduktiv laddning, i standarden SS-EN IEC 61851-1, Elfordon – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar. Även här är en ny utgåva på gång.

Denna planerade del 7 av standarden SS-EN 61439 är tänkt att användas tillsammans med den allmänna standarden för kopplingsutrustningar för lågspänning, SS-EN 61439-1, där den nuvarande utgåvan är från 2012. SS-EN 61439-1 innehåller en del punkter där beställare och leverantör måste komma överens om utförandet. I skriften SEK TR 61439-0 finns beskrivet hur man gör, Kopplingsutrustningar – Del 0: Vägledning för att specificera kopplingsutrustningar.

Det händer en del inom området, t ex att den tidigare utgåvan från 2011 av SS-EN 61439-5 för kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer inte gäller från 2017-09-29. Den nya utgåvan har bl a skärpta krav på utrustning för kallt klimat. Observera att den tidigare standarden SS-EN 60439-1, som bl a delade in kopplingsutrustningar i typkontrollerade och delvis typkontrollerade utrustningar, inte längre gäller, utan har ersatts av SS-EN 61439-1.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson