2024-04-05 09:03Pressmeddelande

Månadens standard – Bränsleceller och e-metan

energimix gas vind sol

Månadens standard för mars 2024 beskriver provningsmetoder för bränslecellers prestanda. Den heter SS-EN IEC 62282-8-301 och gäller reversibla bränsleceller för metan.

Vad innebär en reversibel bränslecell? I framtidens sammansatta energisystem finns ett stort behov av planerbar el. Ett sätt att tillgodose behovet är tekniska lösningar inom energilagring. Det kan exempelvis göras via bränsleceller som både producerar och lagrar el. Att bränslecellerna är konstruerade för reversibel drift – betyder alltså att de även kan köras ”baklänges” – de kan drivas med el för att producera gas i tider av elöverskott.

E-Metan

Månadens standard är skriven för ändamålet att ge branschen provningsmetoder för att bedöma prestandan hos reversibla bränsleceller som producerar och förbrukar metan. Drivs den elektrolytiska produktionen av metan med förnybar el kan den kallas e-metan (elektrometan) eller grön metan.

För att marknaden ska öppnas, måste man kunna prova och jämföra prestanda på lika villkor. Där fyller provningsstandarder som denna roll genom att vara ett gemensamt ramverk mellan tillverkarna av systemet och deras kunder. Användarna av standarden kan välja vilka prov som ska utfärdas enligt deras kravställning och känna en trygghet i att proven är standardiserade och jämförbara.

Läs en preview på SS-EN IEC 62282-8-301 här.

Metan, väte och ämne X

När det talas om energilagring genom gas är det ofta vätgas som kommer på tal. Det är inget som undgått standardiseringsvärlden och marknadens behov gjorde att utvecklingen började med tre standarder parallellt som släpptes redan 2020. Dessa var:

  • SS-EN IEC 62282-8-101 för provning av celler och stackar med fast oxid
  • SS-EN IEC 62282-8-201 för provning av PEM-celler (proton exchange membrane) och stackar med PEM-celler
  • SS-EN IEC 62282-8-102 för stationära system för energilagring med vätgas

Om dessa första delarna i standardserien finns mer att läsa om i vår tidigare nyhet här

Månadens standard SS-EN IEC 62282-8-301 är till skillnad från dessa tillämpningar den första i delen av serien 62282-8-3xy där flera ämnen än väte ska behandlas– det som kallas power-to-substance eller power-to-x.

En växande marknad att delta i

Marknaden för vätgas, e-metan, e-metanol och andra förnybara gaser är under förändring och satsningar görs. Vätgas ligger snäppet före, men energiföretaget Gasum och e-metantillverkaren Nordic Ren-Gas planerar att inleda leveranser av e-metan till marknaden år 2026. Användningsområden av e-metan är förutom lagring exempelvis att försörja sjöfarten och tunga vägtransporter med förnybar energi.

Vad förnybar biogas kommer ha för position i framtidens sammansatta energisystem är svårt att förutspå. Det vi vet är att standarder, tydliga regelverk och innovation är förutsättningar som ger branschen möjligheter att lyckas.

Standarderna för säkerhet och prestanda för bränsleceller och dess system tas fram inom IEC-kommittén IEC TC 105. Genom vår kommitté SEK TK 105 Bränsleceller, kan svenska tillverkare, kravställare, högskolor och andra intresserade delta och bidra i arbetet – och sätta standarderna.

Fördelen med att delta
  • Framtidssäkra – Genom en unik inblick i dagens och framtidens standarder framtidssäkras din teknikutveckling.
  • Kunskapslyft – Genom nätverket lyfter du din kunskap om olika aktörer, aktuella tekniktrender och skapar värdefulla kontakter.
  • Påverka – Gör din röst hörd; var med och sätt standarden.

Det finns ett flertal sätt att hålla sig uppdaterad på standarder inom elektroteknik och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) prenumerera på vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder. 

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard