2023-05-09 08:51Pressmeddelande

Månadens standard – Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00)

Månadens standard SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 - Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning

Nya Elinstallationsreglerna släpps idag! Med anledning av den breda användningen av standarden SS 436 40 00 och handboken Elinstallationsreglerna är den självklart också Månadens standard.

För att planera och utföra elinstallationer för lågspänning behövs detaljerade tekniska regler för att säkerställa att installationerna är säkra, funktionella samt följer lagar och föreskrifter. Elinstallationsreglerna ger vägledning för att uppfylla alla dessa aspekter och fler därtill. Läs mer om hur Elinstallationsreglerna kan vara till hjälp för dig här.

SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, utgåva 4, bygger på standarden SS 436 40 00, utg 4:2023. Båda är framtagna i SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock. Kommittén består av experter från branschens olika håll: myndigheter, organisationer, besiktningsföretag, tillverkare, installatörer och elkonsulter.

Standarden SS 436 40 00 är en nationell standard men den har även en internationell prägel genom att referera till IEC 60436. Den är framtagen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard är medgrundare och medlem sedan 1907.

Nyheter i Elinstallationsreglerna

Vana användare av Elinstallationsreglerna är självklart nyfikna på förändringar och nyheter i Elinstallationsreglerna. Senaste utgåvan var från 2017, och i en bransch som konstant är under förändring gäller det för standardiseringen att hänga med.

Solceller är ett område som tydligt skildrar hur snabbt förändringen kan ske. Antalet solcellsanläggningar i Sverige var 15 298 år 2017, när senaste Elinstallationsreglerna kom ut, till 147 691 år 2022 – en ökning på 865 % (Energimyndigheten.se). Nya Elinstallationsreglerna har en mängd förändringar gällande solceller och fler tydliggörande exempelbilder.

Avsnittet om laddning av elfordon har också genomgått en del förändringar, till exempel anpassning till laddningsstandarden SS-EN IEC 61851-1.

Har du funderingar kring funktionsjordning kan du glädjas åt att ett helt nytt avsnitt har lagts till i Elinstallationsreglerna om just funktionsjordning (avsnitt 545).

Kapitel 53 om bryt-, manöver- och skyddsanordningar är kraftigt omarbetat. En nyhet är att en vägledning om hur brytare kan användas har lagts till.

För att elinstallationer ska utföras på samma säkra, funktionella och kravuppfyllande sätt behövs ett gemensamt språk för att alla parter ska förstå vad man avser när man pratar om exempelvis ”linjeledare”. Definitioner och ordförklaringar, del 2 i Elinstallationsreglerna, är en viktig domän inom standardiseringen för att trygga ett välfungerande samarbete mellan aktörer. Nya termer och definitioner finns i nya utgåvan – bland annat att ”linjeledare” ersätter ”fasledare” generellt.

- Vi använder mer och mer likström – vi pratar solceller, fordonsladdning, olika typer av mikroproduktion – och i hela standarden står det fasledare. Det kan vi inte prata om, fasledare är ju växelström, så vi följde engelskspråkiga världen där det heter ”line conductor” (linjeledare), säger SEK Svensk Elstandards Joakim Grafström i ett avsnitt av Elektrikerpodden.  

Lyssna på hela avsnittet där Joakim Grafström berättar om nya Elinstallationsreglerna med Billy & Peter här eller där poddar finns.

En sammanfattning av nyheterna i utgåva 4 kan du läsa om i vår guide till nya Elinstallationsreglerna.

Håll dig uppdaterad

Nu finns SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna tillgänglig för beställning, antingen som digital pdf eller fysisk bok. Har du behov av flera standarder och handböcker kan du spara på kostnaderna genom prenumerationstjänsten SEK e-Standard, som också ger dig tillgång till alla uppdateringar, nya utgåvor och revideringar av produkter som du lagt till i din e-Standard.  

Det finns ett flertal andra sätt för dig att hålla dig uppdaterad på standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) följa vårt nyhetsrum, (2) delta i standardiseringsarbetet och (3) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard