2018-11-12 11:15Pressmeddelande

Maskinhandboken – Ny SEK Handbok!

null

Den helt nya Maskinhandboken – Maskiners elutrustning vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner.

Handboken, SEK Handbok 456, varvar information från standarder med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Den fungerar därför som en handledning genom konstruktionsarbetet, från en överblick över maskinens funktioner och struktur, över maskinsäkerhet och elsäkerhet och kretsarnas och utrustningens uppbyggnad till dokumentation och provning. Även anskaffningsprocessen behandlas och handboken innehåller också en bilaga med viktiga termer och definitioner.

I handboken samlas erfarenheter från svensk industri med kunskap och råd från beprövade standarder. Den ger också praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner. Elutrustningen ska vara säker i sig, men också vara ett tillförlitligt stöd till maskinens övriga funktioner och vara utförd så att den är lätt att modifiera och underhålla.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson