2019-02-01 11:33Pressmeddelande

Nu är den här! SEK Handbok 457 Solceller – Råd och regler för elinstallationen!

null

Med den nya solcellshandboken från SEK Svensk Elstandard får du råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och drifttagning. 

I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som bygger på elinstallationsreglerna, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter.

Handboken vänder sig i första hand till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare.

Beställ SEK Handbok 457 Solceller – Råd och regler för elinstallationen.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström