2019-08-28 11:38Pressmeddelande

Nu är Handbok 453 Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning här!

null

SEK Svensk Elstandard lanserar en nyskriven handbok om olika typer av brytare för lågspänning: SEK Handbok 453. 

Brytaren är den trygga och pålitliga tjänaren i bakgrunden – om den väljs och installeras rätt. I den nya brytarhandboken från SEK Svensk Elstandard finner du samlad information om användning, val och installation av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Även ljusbågsdetektorer behandlas.

Den nya handboken vänder sig till dem som konstruerar och installerar anläggningar där dessa brytare ingår. Den ersätter och bygger vidare på SEKs tidigare handböcker om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare (SEK Handböcker 414, 442 och 418). Mycket har hänt på det här området de senaste åren. Mycket av det som var nytt när de äldre handböckerna skrevs, är standard idag. Därför kan vi ersätta de tre handböckerna med en.

Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas. På SEKs hemsida kan du se en preview på SEK Handbok 453, Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation.

I första hand gäller handboken för enklare installationer och fokuserar på de olika skyddens egenskaper. För mer komplicerade installationer,
t ex i industrin, krävs ytterligare beräkningar och överväganden, t ex beträffande ledningsdimensionering. Bakom handboken står den tekniska kommittén SEK TK 121A, Kopplingsapparater för lågspänning inom SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson