2017-05-15 20:17Pressmeddelande

Nu finns nya numret av SEK Aktuellt för nedladdning!

null

I SEK Aktuellt nr 2 kan du bland annat läsa om Nya Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 och om nya SEK Handbok 444 som den här gången släpptes samtidigt. En intervjun med Frank Johansson, ordförande i Elektriska nämndens utskott som även håller utbildningar i regelverket för elsäkerhet, om hans erfarenheter från framtagandet av de nya Elinstallationsreglerna och vad ett aktivt deltagande inom standardiseringen ger. Vidare kan du läsa om Elbilen i Elnätet, Smarta nät och andra trender och mycket mycket mer.

Trevlig läsning!

Ladda ner SEK Aktuellt nr 2 här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh