2023-08-30 07:12Pressmeddelande

Nu uppdateras SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden

SEK Handbok 426 utg 6 2023

SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden utg 6 lanseras onsdagen den 27 september. 

Handbokens nya utgåva bygger på internationell och europeisk standard för klassning av explosionsfarliga områden där explosionsrisken främst betingas av brandfarlig gas, vätska eller ånga.

Se till att hålla dig uppdaterad inom det allra senaste inom EX-området med den nya utgåvan. 

Handboken kommer att finnas tillgänglig som digitalt pdf, fysisk bok eller som en del av ditt SEK e-Standardabonnemang från den 27 september. Mer information hittar du alltid på SEK Svensk Elstandards hemsida https://elstandard.se/ eller genom att kontakta oss på 08-444 14 00 eller sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard