2021-01-27 15:09Pressmeddelande

Ny standard grund för interoperabilitet och digitala tvillingar

null

En ny standard underlättar interoperabilitet i industrin. Genom att ge regler för ramverk och modellering ger den också byggstenar för digitala tvillingar.
 
I den nya internationella standarden IEC 62832 som nu fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62832, definieras en referensmodell för den digitala fabriken. Därmed ges ett ramverk för att lägga fast och underhålla en digital representation av produktionssystem, inklusive de delar som ingår och relationerna mellan delarna och utbytet av information om dem. Syftet med ramverket är, att minska hindren för interoperabilitet vid de informationsutbyten som hänger samman med olika aktiviteter i produktionssystemet.
 
Genom att all information som rör produktionssystemet beskrivs på ett standardiserat sätt, kan den användas och modifieras under hela livscykeln. Effektivt utbyte av data mellan och inuti företag kan bara ske om informationens syntax (format) och semantik (betydelse) har lagts fast och används på ett sätt som är både enhetligt och gemensamt. Därför utgår IEC 62832 från internationella standarder för dataelement, som även antagits som europeisk och svensk standard.

 


Bild: SEK Svensk Elstandard. Ramverk för den digitala fabriken.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström