2023-04-20 10:45Pressmeddelande

Ny styrelseordförande för SEK Svensk Elstandard

Stina Wallström Anders PerssonAnders Persson, Elsäkerhetsverket, och Stina Wallström, IKEA

Under SEKs Årsmöte 2023-04-20 meddelade Stina Wallström att hon inte kandiderar för omval och därmed avsäger sig rollen som styrelseordförande för SEK Styrelse. Efterträdare blir Anders Persson, generaldirektör på Elsäkerhetsverket.

För fem år sedan, 2018, klev Stina Wallström på som styrelseordförande och tog sig an utmaningen att i en ledande roll guida SEK Svensk Elstandard i rätt riktning. I en samtid som präglats av ökad protektionism och en flerårig pandemi har Stina i sitt ledarskap varit en förtroendeingivande pelare som värnat om standardiseringens viktiga roll. Stina kommer att sitta kvar som styrelseledamot i SEK Styrelse.

- Jag ser fram emot att få lämna över ett spännande uppdrag till min efterträdare och följa med på resan när friska krafter tar SEK Svensk Elstandard till nya höjder, säger Stina.

Anders Persson är generaldirektör för Elsäkerhetsverket sedan 2020 och antar nu rollen som ordförande i SEK Styrelse. Han sitter även med som vice ordförande för Elektrotekniska rådet inom SEK. Vi välkomnar Anders Persson och önskar honom lycka till i den nya rollen som SEKs styrelseordföranden.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard