2024-05-22 16:10Pressmeddelande

Ny utgåva av SS-EN 50110-1 – Drift av elektriska anläggningar

elskåp, drift av elanläggning.

För drift och arbete på elektriska anläggningar finns en flitigt använd standard som har stort genomslag i branschen: SS-EN 50110-1. Idag fastställs utgåva 4 av standarden – som fått en större översyn sedan förra utgåvan (2013).

För att arbeta i en elsäker arbetsmiljö är standarden ett effektivt verktyg som beskriver metoder, åtgärder, definitioner och ansvarsfördelning.

Vad är nytt i nya utgåvan?

  • förenkling av begreppen när det gäller definitionerna av ansvariga personer och ansvarsnivå
  • förbättring av termer och definitioner (avsnitt 3)
  • införande och förtydligande av övervakning
  • förbättring av strukturen i avsnitt 5 "Skötselåtgärder".
  • en mängd förbättringar i avsnitten för allmänna krav, arbete med och utan spänning samt arbete inom och utanför närområdet

Detta och mycket mer kan du få en överblick av genom att läsa en preview på standarden här.

Standarden SS-EN 50110-1 innehåller både den engelska versionen och den översatta svenska versionen. Arbetet görs inom SEK TK 78 Säkerhet vid arbete, som samlar branschens aktörer för att bidra och påverka de internationella standarderna.

SEK Handbok 446 underlättar tillämpning

I kommittén skrivs även den tillämpningshjälp som erbjuds av SEK Handbok 446, Elanläggningar – Säkerhet vid arbete. Handboken är under framtagning och planeras att släppas i utgåva 3 till hösten*. 

Vill du få mailutskick om nya utgåvan av SEK Handbok 446? Anmäl dig här.

*Tills dess är den tidigare handboksutgåvan säljstoppad, men den gamla standarden har en övergångsperiod till 2026-05-29. 

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard