2016-12-01 10:30Pressmeddelande

Nya Elinstallationsreglerna på remiss

null

Det har snart gått åtta år sedan en ny utgåva av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 senast gavs ut, men nu är det dags igen.

Ett förslag till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, ligger nu ute på allmän remiss och kommentarer på remissen kan lämnas fram till den 1 februari 2017.

Remissen till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna är som tidigare utgåvor baserad på IEC- och CENELEC-standarder samt ett mindre antal svenska tillägg. Större delen av remissen är alltså baserad på standardiseringsbeslut från europastandardiseringen CENELEC och SEK ska enligt avtal med CENELEC inte ge ut standarder som är i konflikt europastandarder. Av den anledningen kan SEK inte på kort sikt ta hänsyn till tekniska kommentarer på remissen. Dock kommer eventuella tekniska kommentarer att tas tillvara för framtida underhåll av de CENELEC-standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på.

SEKs hemsida hittar du information om hur du kan beställa remissen. Har du frågor mejla gärna till SEK, sek@elstandard.se.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson