2021-12-07 13:51Pressmeddelande

Nya SEK Handbok 460 Skydd mot brand och driftstörningar

null

Idag lanseras nya SEK Handbok 460 Skydd mot brand och driftstörningar. Handboken finns nu tillgänglig som fysisk bok, digital pdf eller som en del av ditt SEK e-Standardabonnemang via SEKs hemsida. 

SEK Handbok 460 beskriver bakomliggande orsaker till driftstörningar och en hel del tips på åtgärder som kan höja brandsäkerhetsnivån och minska omfattning på och antalet allvarliga driftstörningar. Den inriktar sig främst på större anläggningar där driftstörningar kan få betydande konsekvenser.

Boken riktar sig till dig som innehavare av anläggningar, beställare vid nybyggnation, entreprenör eller konsult (projektör, kalkylator, besiktningsförrättare vid entreprenader och besiktningsingenjör).

Nya SEK Handbok 460 finns från och med idag tillgänglig via SEKs hemsida.

Den 24 februari 2022 anordnar SEK ett fördjupningswebbinarium om handboken. Webbinariet leds av Frank Johansson, huvudförfattare till handboken, pågår 10.00-12.00 och kostar 995 kr exklusive moms. Läs mer och anmäla dig här. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström