2022-01-24 09:24Pressmeddelande

Nya SEK Handbok 461 Potentialutjämning för skydd och funktion

null

Onsdagen den 9 februari släpper SEK Svensk Elstandard en ny handbok om potentialutjämning, SEK Handbok 461 Potentialutjämning för skydd och funktion. Redan nu kan du anmäl ditt intresse för handboken. 

Potentialutjämning har alltid varit ett stort diskussionsämne och en orsak till många frågor i branschen:

  • Ska det potentialutjämnas?
  • Varför ska det potentialutjämnas?
  • Ska armeringen potentialutjämnas?
  • Vad är det för skillnad på potentialutjämning och skyddsutjämning?

SEK har länge haft två olika handböcker för att ge svar på många av dessa frågor. Men i vilken bok ska man leta? Nu har SEKs kommitté SEK TK 64 slagit ihop de gamla handböckerna SEK Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnad och SEK Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar till en och samma handbok - SEK Handbok 461 Potentialutjämning för skydd och funktion.

Den nya handboken lanseras den 9 februari och finns då att köpa som fysisk bok eller nedladdningsbar pdf på elstandard.se. Har du ett SEK e-Standardabonnemang kommer du givetvis kunna lägga till handboken till ditt standardbibliotek.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh