2018-03-02 07:27Pressmeddelande

Nya standarder 2017

null

Robotar och appar bland det som behandlades i nya standarderna förra året.

En speciell standard under 2017 är förstås den nya tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Bland de andra nya standarderna finns bland annat SS-EN 82304-1 för hälsoappar, SS-EN 62849 för funktionsprovning av hushållsrobotar och den nya alkolåsstandarden SS-EN 50436‑3, med vägledning för myndigheter, beslutsfattare, inköpare och användare.

Den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard fastställde och gav ut inte mindre än 424 svenska standarder under 2017, medräknat reviderade utgåvor och separat utgivna ändringar och tillägg. Av dem var som vanligt inte ens en procent unikt svenska – två reviderade kabelstandarder och en rättelse. Alla de övriga var europeiska standarder, som antagits gemensamt i 34 europeiska länder, och de flesta av dem är från början också internationella standarder som tagits fram i samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Det visar hur internationell standardiseringen är inom de stora områdena el och elektronik.

Den största enskilda sektorn, räknat i antalet nya och reviderade standarder, var elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon. Andra områden som under 2017 berörs av särskilt många standarder är industriell processtyrning och automation, fiberoptik samt ljusarmaturer med lampor och tillbehör.

Under året har SEK upphävt 327 gamla standarder. Antalet gällande svenska standarder på det elektrotekniska området var därmed vid årsskiftet 7521 stycken, med tillsammans strax över tvåhundra tusen sidor. SEK har under 2017 också gett ut sex tekniska rapporter och fjorton tekniska specifikationer och dessutom sex handböcker i reviderad utgåva.

Om du vill följa utgivningen fortlöpande kan du prenumerera på avisering om ny fastställd och upphävd svensk standard från SEK, anmäl dig här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell