2018-08-03 11:02Pressmeddelande

Planera övergången till de nya anslutningsdonen i god tid!

null

Sedan 2009 finns en ny standard för lampanslutningsdon, så kallade DCL, Devices for connection of luminaires. Flera skillnader finns mot tidigare lampanslutningsdon. Dels är form och utseende helt annorlunda, dels är de nya anslutningsdonen reglerade under Lågspänningsdirektivet (LVD) och ska CE-märkas.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 har sedan 2009 angett att lampanslutningsdon enligt den nya standarden ska användas.

Det fattades också 2009 ett beslut att produktstandarden SS 428 01 31 som anger fordringar för de gamla lampanslutningsdonen ska upphöra att gälla den 1 april 2019.

Att dra in denna standard skulle få konsekvensen att stickproppar för ljusarmaturer som sätts på marknaden från den 1 april 2019 endast kommer att vara av den nyare typen (DCL). Detta skulle då medföra att den som köper en ny ljusarmatur även måste byta ut sitt befintliga lamputtag.

Detta beslut har nu ändrats och standarden SS 428 01 31 håller nu på att revideras. Ändringarna innebär att de gamla lampanslutningsdonen för kronkoppling och jordade uttag kommer att tas bort. Standarden kommer också ange att den gamla typen av don endast ska användas för renovering och underhåll. Denna information ska lämnas med produkten när den saluförs.

De lampanslutningsdon enligt denna standard som kommer att finnas kvar för renovering/reservdelar är:
Klass 0-uttag, lamppropp för klass II-armaturer, Klass I-lamppropp, Klass 0-lamppropp.

Den uppdaterade SS 428 08 31 kommer att gälla från och med 1 april 2019 och då ska också de nya lampanslutningsdonen (DCL) enligt den standarden SS-EN 61995 användas för nya elinstallationer.

Planera övergången till de nya anslutningsdonen i god tid.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson