2013-06-27 10:43Pressmeddelande

Preview

null

Fri tillgång till standarders inledningsavsnitt är en stor hjälp för små och medelstora företag.

Att ha fri tillgång till standarders inledningsavsnitt är till stor hjälp för små och medelstora företag. Det framhöll vice generaldirektören vid EU-direktoratet för näringsliv, Antti Peltomäki, vid de europeiska standardiseringsorganisationernas CEN och CENELECs årsmöten i Köpenhamn i midsommarveckan.

Genom funktionen ”Preview” på elstandard.se erbjuder SEK Svensk Elstandard detta. Dessutom kan man läsa standardernas förord och innehållsförteckning. På så sätt får man inte bara veta vad en viss standard har för syfte och omfattning, man kan i förordet också få veta hur den skiljer sig från den förra utgåvan – om det finns en sådan – och om den knyter an till någon annan standard. Genom innehållsförteckningen kan man snabbt få en uppfattning om innehållet och av hur omfattande de olika avsnitten är.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard