2021-05-19 12:56Pressmeddelande

Provning av solpaneler – ny standard färdig

null

Tillverkare av solpaneler kan visa att produkten håller en viss nivå genom att prova enligt en överenskommen standard – som nu finns i uppdaterad utgåva.

Standarden SS-EN IEC 61215-1 beskriver fordringar som gäller för konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler (solpaneler). Särskilda delar kompletterar med variationer som gäller för solpaneler med olika teknik: SS-EN IEC 61215-1-1 för kristallint kisel, SS-EN IEC 61215-1-2 för kadmiumtellurid, SS-EN IEC 61215-1-3 för tunnfilmsceller av amorft kisel och SS-EN IEC 61215-1-4 för tunnfilmsceller av Cu(In,GA)(S,Se)2. Tillhörande mätningar och provningar för alla typerna finns i SS‑EN IEC 61215-2, som även den kommit i ny, uppdaterad utgåva.

 

Exempel på sådant som tas upp i standarderna är tåligheten mot mekanisk belastning, motståndskraften mot påverkan av fukt och kyla och egenskaperna under olika förhållanden, bland annat vid i svagt solljus. Syftet med provningarna är att fastställa de elektriska egenskaperna och att visa, så långt det är rimligt med tanke på tid och kostnader, att solpanelen klarar att fungera utomhus under en längre tid.

 

Även dubbelsidiga paneler

I de nya utgåvorna har man även infört fordringar och metoder för dubbelsidiga solpaneler, alltså sådana som producerar el på båda sidorna och som kan placeras fristående, som plank eller vindskydd. Även metoder för provning av böjliga solcellsmoduler har lagts till. I övrigt har bland annat de mekaniska provningarna utökats och effektmätningarna förtydligats. I den första delen finns en bilaga som förklarar och motiverar ändringarna. För provning av tålighet mot snölast finns en särskild standard, SS-EN IEC 62938.

 

Standarderna SS-EN IEC 61215 är alltså svenska standarder, men de är framtagna i internationellt samarbete inom organisationen IEC, som är en av de äldsta internationella organisationerna. IEC 61215 har, som de flesta IEC-standarderna, antagit som europeisk standard och kallas då EN 61215. Det betyder att den utan ändringar ska införas införs som nationell standard i Sverige (SS-EN) och i 33 andra europeiska länder. Inte bara i hela EU utan också i Norge och Nordmakedonien.

 

I preview som man kan ladda ner, beskrivs standardernas omfattning och deras relation till anslutande standarder. Se preview på SS-EN IEC 61215-1 här och på SS‑EN IEC 61215‑2 här. Till 2024-03-30 gäller den tidigare utgåvan parallellt med den nya. Andra standarder inom området behandlar sådant som driftövervakning (SS‑EN 61724‑1) och underhåll (SS-EN IEC 62446-2).

 

Standard för säkerhet

SS-EN IEC 61215 behandlar prestanda men säger inget om hur säkra solpanelerna är. Det tas upp i en annan standard, SS-EN IEC 61730, i två delar. Den är dessutom vad EU-kommissionen kallar en ”harmoniserad standard”. Det betyder att den hänger ihop med reglerna i Europa för säkra elprodukter, det som kallas lågspänningsdirektivet. Där står att produkterna ska vara så säkra att ingen kommer till skada och att brand inte uppstår. Ett sätt att sedan visa att en produkt – kanske en brödrost, en taklampa eller en solpanel – är säker, är att konstruera och tillverka den enligt en passande standard. För solpaneler alltså SS-EN IEC 61730-1 och SS‑EN IEC 61730‑2. Om paneler av en viss typ klarar provningarna i dessa standarder, kan tillverkaren CE-märka dem för att få sälja dem på den europeiska marknaden.

 

Arbetet med att skriva och uppdatera standarder är förstås även öppet för svenska leverantörer, användare, forskare och nyndigheter. SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är svensk medlem i IEC, har en teknisk kommitté för solel, SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi, som bevakar, kommenterar och deltar i internationella och europeiska projekt inom området. Några av projekten som pågår nu handlar om monteringsdetaljer för solpaneler, om säkerhetsfordringar på solföljande anläggningar och om övervakning av systemprestanda.

 

Vind och nano

Inom IEC – och SEK – pågår även arbete inom många andra aktuella områden, som vindkraft, bränsleceller och nanoteknik.

SEK Svensk Elstandard ger även ut handböcker, t ex populära SEK Handbok 457 om installation av solceller, och har av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom el och elektronik. Man kan hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK eller helt enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström