2019-09-05 09:10Pressmeddelande

Reglerbara transformatorer

null

Standard för reglerbara distributionstransformatorer – förslag nu på remiss

Förslaget till standard för reglerbara distributionstransformatorer är på remiss till den 30 september 2019. Det kan beställas för kommentering och synpunkter här från SEK Svensk Elstandard, med beteckningen 14/1012/CDV. Den som vill, kan också kommentera direkt på nätet.

Spänningsreglering med hjälp av lindningskopplare är en beprövad teknik, men distributionstransformatorer med inbyggd spänningsreglering blir alltmer aktuella i takt med att mer och mer el genereras ute i nätet, t ex i anläggningar med solceller. Det är ett exempel på hur utvecklingen av förnybara energikällor och smarta elnät också påverkar utvecklingen inom traditionella teknikområden.

Förslaget har tagits fram inom transformatorkommittén, TC 14, inom IEC, där svenska intressenter deltar genom motsvarande TK 14 inom SEK Svensk Elstandard. Den planerade standarden IEC 60076-24 är tänkt att omfatta transformatorer mellan 25 kVA och 3150 kVA och högsta nominella spänning 36 kV. Den anger vissa egenskaper och provningar och vad som därutöver lämnas åt beställare och leverantör att komma överens om.

Som på andra områden inom el, elektronik och automation sker arbetet med standarder i internationellt samarbete, där svenska företag, myndigheter och högskolor kan delta och bidra tillsammans med andra. Internationella standarder från IEC brukar också antas som europeisk standard av CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Den föreslagna standarden ska användas tillsammans med IEC 60076-11 för distributionstransformatorer, i Sverige SS-EN IEC 60076-11. Den kom i ny utgåva tidigare i år.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell