2017-09-04 18:58Pressmeddelande

Reviderad standard för havsbaserad vindkraft på remiss

null

Arbetet med en ny och reviderad utgåva av standard för havsbaserad vindkraft pågår och ett förslag är för närvarande ute för kommentering och remiss.

Den nuvarande standarden SS-EN 61400-3 för havsbaserade vindkraftverk har funnits sedan 2009. Arbetet med en ny och reviderad utgåva pågår och ett förslag är för närvarande ute för kommentering och remiss. Förslaget, som har beteckningen 88/642/CDV kan fram till den 2 oktober 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard här. Där finns också en länk som gör det möjligt att kommentera förslaget direkt på nätet.

En stor förändring är, att standarden delats upp i två delar. Den här delen handlar nu bara om fasta anläggningar medan en annan del ska behandla sådana som flyter. Bland de förslagna tekniska ändringarna märks att belastningstabellerna förenklats, avsnittet om islast reviderats och att flera avsnitt anpassats bättre till SS-EN 61400-1 med allmänna säkerhetsfordringar på vindkraftverk.

Arbetet bedrivs i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Svenska företag deltar genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907). Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Ett sjökort där man kan se vindkraftparken på Lillgrund pryder för övrigt omslaget till de nya kommenterade elinstallationsreglerna,
SEK Handbok 444. Med sina 48 vindturbiner med en sammanlagd effekt på 110 MW är Lillgrund den största havsbaserade vindkraftanläggningen i Sverige.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson