2017-02-15 15:28Pressmeddelande

Så provar man en hushållsrobot.

null

Roboten ska inte fastna på mattkanten eller köra in i dörrposten. Den ska inte heller trassla in sig i den där elsladden som ligger tvärs över golvet. Och den ska hitta hem själv till sin laddplats när det är dags för laddning. Specialister från hela världen har därför enats om en standard som beskriver hur man provar detta. Den är nu fastställd som svensk standard SS-EN 62849, Robotar för hushållsbruk – Funktionsprovning.

Tanken är att ge metoder för att mäta och beskriva sådana egenskaper som kan vara gemensamma för robotar för olika uppgifter inom hem och hushåll. Bland annat handlar det om att prova robotens förmåga att bromsa in och stanna på en bestämd plats, ta sig över trösklar, undvika hinder och att planera sin färdväg. Standarden ska kunna användas när man provar och jämför olika hushållsrobotar, på samma sätt som andra IEC-standarder används för att testa och jämföra olika tvättmaskiner, mikrovågsugnar eller andra vanliga hushållsapparater.

Standarden handlar bara om robotens förflyttning. Medan arbetet pågått har intresset ökat för hemmarobotar med armar och gripfunktion och det finns därför planer på att senare lägga till avsnitt om detta. Standarden behandlar inte säkerhetsaspekter.

Idén att ha internationella standarder för hur man provar hushållsapparater är faktiskt svensk. Den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare och myndigheter deltar fortfarande i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK 59 inom SEK Svensk Elstandard. Organisationen IEC är känd för internationella standarder inom el och elektronik och, liksom hushållsrobotstandarden, blir IEC-standarderna oftast antagna som europeisk standard och fastställs sedan utan ändringar som nationell standard i 34 europeiska länder. I Sverige av SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna och som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Se preview här på de inledande avsnitten av SS-EN 62849, Robotar för hushållsbruk – Funktionsprovning.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Läs mer här om SEK TK 59, Funktionsprovning av hushållsapparater, och om IEC TC 59.

Bland pågående projekt i IEC TC 59 kan nämnas IEC 63086 om luftrenare och IEC 63008 om tillgänglighet, läs mer om det projektet här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson