2019-04-05 08:10Pressmeddelande

Säkra lasrar

null

Särskild standard för lasrar för konsumentbruk på remiss.

Ett förslag till en särskild standard för laserprodukter som vänder sig till vanliga konsumenter är nu ute på remiss.

- Den gör det tydligare och enklare att sälja produkter som innehåller laser till konsumenter över hela Europa, säger Martin Lindgren på Strålsäkerhetsmyndigheten och fortsätter:

- Standarden kan även användas som ett effektivt verktyg för tillsynsmyndigheter, inte bara i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har bidragit till framtagandet för att kunna etablera en god strålsäkerhet på ett internationellt plan.

Förslaget har beteckningen prEN 50689 och kan fram till 6 maj 2019 beställas från SEK Svensk Elstandard. Den omfattar bland annat laserpekare, men leksaker med laser och kosmetiska lasrar behandlas i andra standarder och omfattas inte av det nya förslaget. Den föreslagna standarden är tänkt att komplettera den allmänna lasersäkerhetsstandarden SS-EN 60825-1. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson