2013-11-05 23:49Pressmeddelande

SEK Aktuellt nr 3 finns nu för nedladdning!

null

Nyheter från standardiseringen inom elområdet - SEK Aktuellt nr 3 finns nu för nedladdning!

I nya numret av SEK Aktuellt får du en uppdatering om vad som händer inom standardiseringen på det elektrotekniska området. Du kan bland annat läsa om de bilaterala förhandlingar mellan EU och USA, standarder för underhåll och tillgänglighet och uppdatera dig med det senaste aktiviteterna från olika tekniska kommittéer som driver standardiseringen, bl a inom området för Elutrustning för järnvägar, Miljöaspekter i standarder, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, och mycket mer.

Trevlig läsning! 

Nya numret av SEK Aktuellt finns för nedladdning från SEK Svensk Elstandards hemsida, www.elstandard.se. Vill du prenumerera på tidningen i pappersformat? Vänligen kontakta SEK, sek@elstandard.se.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard