2018-02-02 14:15Pressmeddelande

SEK Åskskyddskurs 2018

null

Den nya tvådagarskursen vänder sig till dig som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskskyddssystem. Åskskyddskursen är lämplig för t ex beställare, konsulter, arkitekter, elinstallatörer och besiktningsingenjörer.

Kursledaren går igenom Åskskyddshandboken SEK Handbok 452 och lyfter fram praktiska exempel. Kursen utgår från risker och behov, visar på olika åtgärder och lär ut dimensionering och utförande. Ett medföljande program för att göra riskberäkningar och fastställa behovet av åskskydd gås också igenom.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström