2014-02-28 10:50Pressmeddelande

SEK bjuder in till frukostseminarium - Skötsel av elanläggningar

null

SEK Svensk Elstandard informerar om nyheterna i standarden för skötsel av elanläggningar – missa inte chansen till en plats på frukostseminariet.

Standarden för skötsel av elektriska anläggningar, SS EN 50110-1, kom i en ny utgåva i slutet av förra året, och har gett upphov till en hel del frågor. För att underlätta för användarna bjuder SEK in frukostseminarium i mars. Under seminariet berättar Klas-Göran Sundvall om nyheter och uppdateringar vad det gäller:

 

  • Nya begrepp
  • Vem som är elanläggningsansvarig
  • Vad kontroll av att anläggningen är spänningslös innebär

 


Frukostseminariet är kostnadsfritt och hålls i SEKs konferenslokaler i Kista. Registrering med kaffe och frukostfralla från kl 7.30. Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen till SEK!

SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar, kom ut i en ny utgåva 3 i oktober 2013.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström